Obsah

  • Restaurace Pearl
  • Masarykova Univerzita
  • Středisko Teiresiás
  • Renaissance hotel
  • Univerzita Palackého
  • WMC

Jak napsat
životopis jak napsat CV
motivační dopis

Identifice osoby

Vladislav Jankových

Narozen: 8. května 1978 v Brně, Česká republika
Rodinný stav: svobodný

Profil

Dobře organizovaný, vysoce motivovaný, s výbornými komunikačními schopnostmi. Navíc spolehlivý, flexibilní a schopný rychle se učit.

Adresa:

7 Marsden Street
London NW5 3HE
United Kingdom

mobil: +44 790 4717 467


Přehled zaměstnání

HPI London
252 High Holborn
London WC1V 7EN
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
únor 2007 až květen 2008

Masarykova Univerzita - Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Oddělení pohybově postižených

Funkce na pracovišti
vedoucí oddělení (od března 2006 do ledna 2007),
psycholog (od ledna 2005 do ledna 2007),
administrativní pracovník (od října 2005 do prosince 2005, DPČ, Knihovní a vydavatelské oddělení),
osobní asistent (od října 2005 do prosince 2005, DPP, Oddělení řádného studia)

Posudek o pracovní činnosti - přeloženo z anglického originálu: Letter of Reference


Vzdělání a akademická kvalifikace

2005-2006:
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
bakalářský studijní program
Studijní program: sociologie

2000-2005:
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
magisterský studijní program
Studijní program: psychologie
Obor: psychologie
Pětiletý studijní program. Získán titul: Mgr.

1999-2000:
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Fakulta řízení vojenských systémů
magisterský studijní program
Studijní program: Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
Obor: Velitel mechanizovaných jednotek – manažer
Studium jsem ukončil po absolvování povinné vojenské služby vykonané během prvního ročníku.

1997-1999:
Veřejně správní akademie, Brno
Obor: Veřejná správa
Studijní zaměření: administrativa justice
Dvouletý studijní program. Získán titul: DiS.

1992-1997:
Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně
Obor: Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Specialized: Elektrické stroje a přístroje (1992-1993)
Obor: Mechanik silnoproudých zařízení (1993-1997)
Čtyřletý studijní program zakončený maturitní zkouškou.

1984-1992:
základní škola Jihomoravské náměstí 2, Brno


Krátkodobé zkušenosti

Renaissance Chancery Court - Department: Pearl Restaurant
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
commis waiter (při studiu na WMC)

Prosinec 2006, jeden týden:
Výcvikový kurz Projekty evropské dobrovolnické služby se zaměřením na mladé lidi se sníženou možností uplatnění
YOUTH Programme
Lucembursko

Srpen 2006, jeden týden:
Průvodce a tutor malé skupiny nevidomých studentů
ICCC - ICC Německo 2006 - mezinárodní vzdělávací akce pro nevidomé a slabozraké
13th International Computer Camp 2006, Königs Wusterhausen, Německo

2005:
získávání dovedností v team-buildingu prostřednictvím outdoorových aktivit
KAPS - Kariérový a personální servis
Olomouc, Česká republika

2005:
Klinické praxe
Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš, Česká republika

Srpen 2001 až říjen 2001:
zámořská pracovní zkušenost - housekeeping
Ramada Columbus North
Columbus, Ohio, USA


Ostatní dovednosti

Počítačová gramotnost

Computing & IT
MS Office (ECDL certifikát část 1 a část 2, New CLAiT 2006 - OCR level 1 certificate)

Tvorba webových stránek, web design
Dreamweaver, OCNLR - certifikát druhého stupně

Grafika a grafický design
Photoshop, Illustrator, OCNLR certifikát - computer imaging level 2

Všechny výše uvedené počítačové kurzy byly absolvovány na Working Men’s College - the college for women and men, 44 Crowndale Road, London NW1 1TR

Jazykové znalosti

angličtina – komunikativně
absolvované kurzy, zkoušky a certifikáty:
ESOL English L1 – Higher Intermediate (psaní)
ESOL English L2 – Advanced (mluvení a poslech)
EFL – First Certificate in English (FCE)

čeština – mateřský jazyk
slovenština – plynule
němčina – základní znalosti
ruština – základní znalosti

Řidičský průkaz

1999:
A/50, B

Naposled aktualizováno: 11. května 2008.